به سامانه تعیین صلاحیت مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان خوش آمدید